Bewonerscommissie De Tweeling


VAN DE WOONBOND:

19-03-2015 15:59

Overleg over huurbeleid

Vandaag hebben de Woonbond en corporatiekoepel Aedes naar buiten gebracht dat ze gesprekken gaan voeren over het huurbeleid voor de komende jaren. Uitgangspunt hierbij is dat beide organisaties zich grote zorgen maken over de betaalbaarheid van het huren, maar dat uiteraard ook de beschikbaarheid en de mogelijkheden om te investeren in het oog moeten worden gehouden. Zie hier het persbericht dat vandaag is uitgegaan.

De afgelopen maanden heeft de Woonbond samen met u actie gevoerd onder het motto “Blokkeer de huurverhoging”. Afgelopen dinsdag 17 maart hebben we meer dan 43.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer aangeboden. Mede dankzij u is het gelukt om de zorgen over de hoge huren goed voor het voetlicht te krijgen. Wij merken dat de politiek, maar ook steeds meer verhuurders, onze zorgen eindelijk beginnen te delen.

Wij willen graag met Aedes tot overeenstemming komen over het huurbeleid vanaf 2016. Aedes en Woonbond gaan er vanuit dat een gezamenlijk voorstel door de politiek wordt overgenomen. Maar we doen ook de oproep op lokaal niveau in 2015 al afspraken te maken over een verantwoord huurbeleid.

Het zal u volstrekt helder zijn dat het onze inzet is om te komen tot een betere systematiek (huursombenadering) met natuurlijk lagere huurstijgingen en minder mogelijkheden om de huren voor vrijkomende woningen te verhogen. Daar gaan we voor!

Wij zien goede mogelijkheden om afspraken te maken over een huurbeleid dat beter vormgegeven wordt en uitgaat van veel lagere stijgingen. Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,
namens de Nederlandse Woonbond,


Ronald Paping
directeur

 

—————

Terug