Bewonerscommissie De Tweeling


Staat van de flat: VEILIG!

05-08-2014 10:56

De staat van de flats "De Tweeling"

Afgelopen maandag, 4 augustus, heeft de bewonerscommissie, samen met iemand van de Wst. Buitenlust en een specialist op het gebied van de constructie en bouwkundige staat van gebouwen bij diverse woningen binnen gekeken. Eerder al was ook de buitenzijde van de flats door deze deskundige bekeken en beoordeeld, daarom heeft er bij de hoge nummers bijvoorbeeld zo lang een stijger gestaan. 
 

Een eerste voorzichtige conclusie die getrokken kan worden: De beide flats zijn VEILIG!!

Dat er scheuren, kieren, lekkage etc. voorkomt is te verklaren uit een aantal onderzoeken en hierop zullen ook maatregelen getroffen worden, maar het belangrijkste is, dat beide gebouwen veilig zijn om in te wonen. Er kan niet zomaar ergens iets instorten.
 
De deskundige gaat nu zijn bevindingen verder uitwerken en daarna zal de bewonerscommissie samen met Wst. Buitenlust om de tafel gaan zitten om te zien wat er direct aangepakt moet en kan worden en wat evt. al aangepakt is etc. 
 
Hierna zullen wij u helemaal op de hoogte brengen van wat er uit deze schouw naar voren is gekomen en u zo optimaal mogelijk informeren wat er is gebeurd en nog gaat gebeuren. 

—————

Terug