Bewonerscommissie De Tweeling


Staat aangeklaagd om gluurverhoging (van de woonbond)

31-01-2014 20:25

Staat aangeklaagd om gluurverhoging

  Huurdersvereniging Amsterdam (HA) heeft met (financiële) steun van 43 andere huurdersorganisaties uit het hele land een rechtszaak aangespannen tegen de staat over de ‘gluurverhoging’. Op deze manier hoopt de HA een einde te kunnen maken aan de inkomensafhankelijke huurverhoging die vorig jaar werd ingevoerd.

Volgens de HA maakt de ‘gluurverhoging’ een ernstige inbreuk op de privacy van huurders. Onder meer het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Ombudsman delen deze mening. Maar de recent aangekondigde maatregelen over het verstrekken van inkomensindicaties bieden de huurder volgens de HA geen soelaas. De HA heeft de zaak eind januari aanhangig gemaakt bij de rechtbank in Den Haag. Voor de procedure wordt de HA bijgestaan door SOLV, een in privacy gespecialiseerd advocatenkantoor.
 
Om de inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk te maken, verstrekt de belastingdienst de verhuurder een indicatie van het inkomen van de huurder. Op basis daarvan kan de verhuurder een extra huurverhoging opleggen. Dit is een doorbreking van de geheimhoudingsplicht die de belastingdienst heeft. Door deze nieuwe wetgeving komt inkomensinformatie in handen van een partij waar die informatie helemaal niet zou moeten komen, namelijk de (particuliere) verhuurder. Dit terwijl niet wordt gecontroleerd of de verhuurder de informatie gerechtvaardigd opvraagt. Het gros van de huurders weet niet dat hun inkomen is opgevraagd en als zij dat wel weten en erover klagen, dan worden zij door de belastingdienst doorgestuurd naar de verhuurder. Die doet op zijn beurt niets met het bezwaar of stuurt de huurder door naar de huurcommissie die hiertegen niet kan optreden.

Aangescherpt

Sinds 22 januari is de procedure op enkele punten aangescherpt , maar de wijzigingen laten belangrijke kritiekpunten liggen. Zo blijft onduidelijk hoe toezicht op de naleving wordt geregeld. De HA beschouwt dit als een gemiste kans. Om de rechtsgang mogelijk te maken, krijgt de HA steun van 9 huurdersorganisaties uit Amsterdam en 34 uit de rest van het land. U kunt de lijst zien op www.huurdersvereniging-amsterdam.nl onder 'Rechtszaak Gluurhuur'

Bron: Woonbond 29-01-2014

—————

Terug