Bewonerscommissie De Tweeling


parkeren - update

16-11-2013 11:30

In de afgelopen periode is er een aantal meldingen binnen gekomen over de hele grote zwarte auto die ruim over de weg steekt als hij geparkeerd staat en over de bus die om de hoek van de flat staat en zowel over de stoep als over de weg uitsteekt. Beiden vormen op de huidige parkeerplekken een onveilige situatie, zowel voor de weg als (bij de bus) op de stoep.

Om deze reden heeft de BC eerst contact gezocht met de Wst. Buitenlust, maar omdat het om openbare ruimte gaat, kunnen die helaas niets doen. Daarna heeft de BC contact gezocht met de GOA (Gemeentelijk Opsporings Ambtenaren), die de wijkagenten ondersteunen. Ook zij kunnen helaas niets doen, alhoewel zij wel de bezitters er over gesproken hebben.

Als laatste heeft de BC een briefje, met oplossing, onder de voorruit van desbetreffende voertuigen gedaan. De bus staat sindsdien op de achterparkeerplaats geparkeerd. We hopen dat het de eigenaar bevallen is en dat de bus voortaan daar zijn plekje vindt.

De bezitter van de grote zwarte auto heeft nog geen gehoor gegeven aan onze oproep. We hopen dat betreffende eigenaar inziet dat zijn auto een onveilige situatie creeërt en dat hij - zoals door ons gesuggereerd - de auto achter de flats, op de niet doorgaande weg parkeerplekken gaat zetten.  

—————

Terug