Bewonerscommissie De Tweeling


Parkeerplaatsen

27-04-2014 19:08

Beste bewoners,

De parkeerplaatsen rondom de flat is openbare ruimte. D.w.z. het is van de gemeente en iedereen mag daar parkeren. 

Ik vind het dan ook schokkend dat een bewoner of bewoonster van de flat 36-70 een briefje onder de voorruit van één van de bewoners van flat 1-35 heeft gedaan, waarin gezegd wordt dat deze bewoner de auto maar voor of achter de eigen flat moet parkeren! En dan nog anoniem ook! 

Ook heeft enige tijd geleden een bewoner/bewoonster een briefje onder de voorruit gevonden, waarop stond "Leer parkeren, stuk stront!", omdat de auto een heel klein beetje scheef stond. 

Dit lijkt me niet de manier waarop wij hier in de flats met elkaar omgaan en ik hoop dan ook dat deze bewoner of bewoonster, middels een briefje onder de voorruit? zijn of haar excuses aan wil bieden aan degene die dit overkomen is!

Ik ga er vanuit dat dit een eenmalig incident is geweest.

En nogmaals: ik wil benadrukken dat de parkeerplaatsen van iedereen zijn, zelfs van de eigenaar van het Haasje bij wijze van spreken. Anders zou uw bezoek dus ook niet mogen parkeren hier! 

Met vriendelijke groet,

Steffin Nauta (voorzitter), nr. 9

—————

Terug