Bewonerscommissie De Tweeling


HUURVERHOGING 2015

17-04-2015 19:42

Beste medebewoners,

De HOB (Huurdersorganisatie Buitenlust) heeft in de afgelopen maanden niet stil gezeten en is hard voor ons als huurders opgekomen. Eén van de zaken die aan de orde is geweest, is de huurverhoging. 

Hierbij het antwoord van Buitenlust op het advies van de HOB m.b.t. de huurverhoging 2015:

Huurverhoging

—————

Terug