Bewonerscommissie De Tweeling


Halfjaarlijks overleg BC en Buitenlust

29-03-2014 16:33

Beste bewoners,

Afgelopen dinsdag, 25 maart, heeft de BC haar jaarlijkse overleg gehad met Buitenlust. Enkele punten van belang voor u zijn hieruit:

  • Wanneer u lekkage in uw huis hebt: Meld dit bij Buitenlust via telnr. 071-519 2440
  • Voor de fietsenstalling bij flat 1-35 wordt nog steeds naar een oplossing gezocht. Helaas wil de gemeente niet 2 parkeerplekken achter de flat afstaan voor een extra fietsenstalling
  • De trap + leuning bij flat 36-70 zijn gelukkig af. Er komen nog leuningen bij de achterste trap van flat 1-35. 
  • Het aangekondigde verfwerk aan de galerijzijde is even op een laag pitje komen te staan. De deuren tussen de galerij en het trappenhuis zijn al wwel aangepakt, maar voor het overige verfwerk aan de galerijkant wordt nog naar financiering gezocht. Het verfwerk aan de zonkant wordt wel, zoals gepland, met speciale verf, dit jaar nog aangepakt.
  • De kitvoegen die vorig jaar zijn aangebracht, zijn niet allemaal even goed gemaakt door weersomstandigheden. Daarom zal er opnieuw naar de kitvoegen gekeken worden, en waar nodig, zullen deze, nu met GOED weer!, opnieuw aangebracht worden.
  • De sevicekosten over het afgelopen jaar zijn weer hoger uitgepakt dan vooraf gedacht. U ontvangt dus t.z.t. een acceptgiro met het verzoek dit bedrag (over 2013) alsnog bij te betalen. Omdat de bewonerscommissie van mening is, dat bewoners liever geld terug krijgen dan moeten bijbetalen, en omdat bijbetalen altijd extra geld kost van Buitenlust, om dit allemaal voor elkaar te krijgen, hebben we met elkaar besloten dat we voor komend jaar een verhoging van de energiekosten per maand zullen aanpassen. De energiekosten zullen met 3 euro per huishouden per maand stijgen (behalve bij de benedenwoningen, die krijgen een aangepaste verhoging). Dit voorkomt hopelijk een grote hoeveelheid irritatie in 2015.

—————

Terug