Bewonerscommissie De Tweeling


Fietsenstalling 1-35

25-04-2014 19:08

Vanwege de grote noodzaak extra ruimte te creëren in de fietsenstalling 1-35 zal er snel actie ondernomen worden. Dit heeft ook consequenties voor de flat 36-70.  We worden binnenkort middels een brief geïnformeerd over de plannen en het tijdspad.

—————

Terug