Bewonerscommissie De Tweeling


EIGENDOMMEN VAN ANDEREN!!

13-07-2014 17:14

Naar aanleiding van een incident m.b.t. de fietsenstalling wil ik u nogmaals wijzen op de regels die Wst. Buitenlust u eerder in een brief heeft medegedeeld:

 
  •  Uit de enquête blijkt dat door de parkeerdruk bewoners elkaars fietsen buiten plaatsen. Dit is natuurlijk ongewenst gedrag en dat moeten we samen voorkomen. 
  • De fietsenberging is ter ondersteuning van het wonen. Daarmee wordt bedoeld dat fietsen dagelijks of in ieder geval frequent gebruikt moeten worden door bewoners. 
  • Fietsen of scooters die niet voor frequent in gebruik zijn of niet van bewoners zijn horen niet in de berging. De berging is géén stallingsruimte! En ook niet openbaar. Hiervoor dient men elders op eigen initiatief een oplossing te regelen. 
  • Motoren en motorscooters zijn niet toegestaan, deze moeten volgens de verkeerswetgeving op de openbare parkeerplaatsen gezet worden. Dat is niet altijd wenselijk, zeker als er weinig ruimte is. Vaak worden deze voertuigen op een brede stoep geparkeerd waar ze geen overlast veroorzaken en de verkeersveiligheid niet belemmeren. Doorgaans wordt dit door de gemeentelijke toezichthouders op de openbare ruimten, de GOA’s, gedoogd. Wij hebben dit voor u nagevraagd en de gemeente Oegstgeest bevestigd dat op dit moment dit ook hun standpunt is. Het kiezen van een geschikte plaats is uw eigen verantwoordelijkheid. Ook hier geldt dat de openbare ruimte geen stallingsruimte is! Ongebruikte voertuigen kunnen worden verwijderd! 
  • In de fietsenbergingen zal onze wijkbeheerder Jan-Willem Harteveld toezicht houden op het gebruik. 
  • Alle scooters en brommers dienen in de fietsenstalling van 36-70 geplaatst te worden en niet meer in de stalling bij 1-35!!!

—————

Terug