Bewonerscommissie De Tweeling


Conditiemeting De Tweeling 2014

23-03-2014 14:58

Afgelopen week heeft de Bewonerscommissie een uitgebreid gesprek gehad met Kees Hemstede, belast met de woningen van Buitenlust, en de staat waarin ze verkeren, en Ruud Leugering, manager bewonerszaken.

We hadden een gesprek naar aanleiding van de staat van de woningen, de flat en de ongerustheid, die bij meerdere bewoners heerst, omtrent de flat. 

De heer Hemstede heeft ons eerst uitgelegd wat er in het verleden bij de bouw en de jaren erna is gebeurd, en wat er al is gedaan aan de staat van de flat. Buitenlust is zich er terdegen van bewust dat De Tweeling een flat is met een aantal technische aandachtspunten. Dat de staat van de woningen van binnen ook tot vraagtekens leidt, was bij Buitenlust niet heel erg bekend, maar ze zijn zich er nu wel van bewust dat dat dus ook de nodige aandacht verdient.

Buitenlust geeft aan een eens in de 4 jaar terugkerende conditiemeting door een extern bedrijf (schouw van het complex) uit te laten voeren, op basis waarvan de Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) wordt geactualiseerd. Dit jaar is De Tweeling weer aan de beurt voor zo'n conditiemeting. Omdat de staat van de flat zowel in de woningen als buiten de woningen aandacht verdienen, zal de conditiemeting dit keer:

  1. Gericht zijn op zowel de buitenzijde (technisch) als binnenzijde (woningen), technisch. Bewoners die dus klachten hebben doorgegeven aan de bewonerscommissie en hebben aangegeven wel mee te willen werken aan een schouw zullen in de komende periode door ons of door Buitenlust benaderd worden om mee te werken aan de conditiemeting.
  2. De conditiemeting behelst niet alleen De Tweeling maar ook andere flats/woningen van Buitenlust. Echter, de Tweeling zal als eerste aan de beurt zijn en hopelijk nog in het voorjaar plaats vinden.
  3. Enkele afgevaardigenden van de Bewonerscommissie zullen meelopen tijdens de conditiemeting. Na oplevering van het rapport zal Buitenlust de conditiemeting en de vertaling hiervan in de Meerjarenonderhoudsplanning met de bewonerscommissie bespreken.
Mocht u ondertussen problemen hebben in uw woning zoals lekkage etc. geef dit dan alstublieft door aan de woningstichting: 071 - 519 24 40.
 
 

—————

Terug