Bewonerscommissie De Tweeling


Uitslagen van de enquêtes

03-11-2013 00:00

Op 24 oktober jl. is een afvaardiging van de BC bij Wst. Buitenlust geweest om de uitslagen van de enquête(s) te bespreken. Hier is een aantal acties uit voortgekomen. U wordt binnenkort middels een nieuwsbrief van Wst. Buitenlust hiervan op de hoogte gebracht. Hieronder vindt u in Adobe PDF (evt. Gratis te downloaden) de uitslagen van de enquêtes. Ter informatie: de enquête van de fietsenstalling is alleen gehouden in het complex 8-35, omdat de fietsenstalling daar veel kleiner is dan in het andere complex, doordat het elektriciteitshuis van de Aldo van Eijcklaan een hap uit de fietsenstalling neemt!

Eindrapportage Leefbaarheid en Veiligheid 5-7-13.pdf (568091)

Uitslag fietsenstalling.pdf (140721)

—————

Terug